Macchi Corrado

دکتر Macchi Corrado از سالل 1988 به عنوان وکیل مشغول به فعالیت بوده و عضو موسس استودیوی Associati & Macci بوده و اخیرا با دفتر کار مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد و مایل است تنها از شیوه ها و موضوعاتی که بیشتر باب سلیقه اوست پیروی کند. در عین حال با داشتن روابط نزدیک و همکاری با شرکای سابق خود در ساختار مشابه عمل میکند. در دفتر کار Macchi در میالن در حال حاضر پنج وکیل مشغول به فعالیت میباشند و یک شبکه منسجم از شرکا در سراسر ایتالیا که در رم ، ناپل ، فلورانس و حتی لندن مستقر هستند. در سالهای اخیر دکتر Macchi ارتباطات تجاری زیادی با شرکتهای معتبر ایرانی در زمینه های گوناگون ایجاد کرده است که برخی از آنها توسط ایشان موفق به تاسیس دفتر مستقل خود در ایتالیا شده و شروع به فعالیت کردند.ایشان همچنین معامالت تجاری مهمی با ایران در زمینه دریچه های نفت ، بهره وری انرژی ، مد و لوازم آرایشی و بهداشتی دنبال کرده است. در واردات / صادرات محصوالتی همچون روغن رز ) گالب ( ، زعفران ، زرشک ، پسته و در نهایت نیز به لطف ارتباط ارزشمندی با دانشگاه بین المللی کاشان و مشاوران و همکاران ایرانی موفق به اخذ قراردادهای مهمی در زمینه کشاورزی و غذایی شد. دفتر Macchi قادر به ارایه بهترین مشاوره و خدمات به کارافرینان ایرانی است که عالقمند به توسعه روابط و تجارت در ایتالیا می باشند. برای برقراری ارتباط به زبان فارسی میتوانید با خانم مارینا قمری تماس بگیرید.